जमशेदपुर में इन्टरनेट सेवा बंद, धारा 144 लागु – Loktantra19